Vetelin Erä ry:n sääntömääräinen kesäkokous maanataina 24.6. klo 18.00 Jahtimajalla.

Sääntöjen määräämien asioiden lisäksi käsitellään muutosehdotuksia seuran sääntöihin, käsitellään Vetelin metsästysseurojen yhteisen ampumaratayhdistyksen perustamista sekä keskustellaan mahdollisuudesta hakea Suomen Metsästäjäliiton jäsenyyttä.
Uusien sääntöjen luonnos on puheenjohtajalla ja sen saa tutustuttavaksi sähköpostilla erillisestä pyynnöstä. Sääntöluonnos muutosehdotuksineen esitellään kokonaisuudessaan yleisessä kokouksessa.
Tervetuloa! Johtokunta