Rauhoittamattomien lintujen metsästys

Vetelin erä on saanut pyyntiluvan rauhoittamattomien lintujen metsästykseen seuraavasti:
Varis: 10.3.-8.5. 2020
Harakka: 1.4.-2.5. 2020
Seuran sihteerille on ilmoitettava jahtiin osallistujat sekä saaliiksi saatujen lintujen määrä sihteeri@vetelinera.fi. Alueet ovat turkistuotantoalueen ympärillä. Jahdissa on huomioitava metsästyslain määräykset etäisyyksistä rakennuksiin. Kartta metsästykseen sallituista alueista alla.