Vetelin erän yhteinen Whatsapp-ryhmä

Vetelin Erä päätti talvikokouksessaan perustaa Whatsapp-ryhmän kaikille jäsenille yleistä ja nopeaa tiedottamista varten. Hirviseurueiden jäsenet liitetään ryhmään automaattisesti. Pienriistametsästäjiä pyydetään ilmoittamaan yhteystiedot sihteerille.