Hinnasto kausi 2024-2025

  • jäsenmaksu                                      45 €/vuosi VIITE 3510
  • jäsenmaksu/maanomistajat           25 €/vuosi VIITE 3510
  • liittymismaksu                                   200 €
  • liittymismaksu luvanvarainen sorkkaeläinjahti uudet jäsenet 200€
  • liittymismaksu/uudelleenliittyjät    200€
  •  vuosikorttimaksu                             120 € VIITE 3512
  • päiväkortti                                          20 € VIITE 3512
  • pienpetojen metsästys veloituksetta seuran jäsenen kanssa

Vetelin Erän pankkiyhteys: Jokilaaksot OP  FI56 5512 0050 0362 19

Maksut em. viitteellä.