Nuorisotoiminta

Vetelin Erä pyrkii ottamaan huomioon myös alueen lapset ja nuoret. Yhteistyössä koulujen ja esim partion kanssa on järjestetty metsästys- ja eräaiheisia teemapäiviä. Näissä tapahtumissa lapsilla ja nuorilla on ollut mahdollisuus saada lisää tietoa retkeilystä, erätaidoista ja metsästyksestä tehtävärastien ja ohjatun toiminnan avulla.