Partiolaisten metstästys/eräpäivä

Partiolaiset pääsivät tutustumaan Vetelin Erän Jahtimajaan 27.10.2014. Ohessa Antti Tattarin (Vetelin Erä) valmistama materiaali partiolaisille;

Metsästyksessä tarvittavia tietoja ja taitoja – miten minusta kasvaa metsästäjä

1. Luonnon tuntemus ja eläinten elintapojen tunteminen                                                       

Luontoa ja eläinten elintapoja voi oppia tuntemaan liikkumalla hiljaa ja mahdollisimman paljon luonnossa eri vuodenaikoina ja vuorokaudenaikoina ja tekemällä havaintoja

2.Yleiset erätaidot                                                                                                                          
Erätaitoja voi harjoitella ympäri vuoden. Näitä ovat mm. suunnistustaito, tulentekotaito, ensiaputaito, tilapäisen laavun ym. majoituksentekotaito ja riistaeläinten lajintunnistustaito. Yhteistyötaito metsästyskoiran kanssa on myös tärkeää ja kyky käsitellä ja kouluttaa koiraa.
3. Teoreettiset tiedot                                                                                                               
Metsästyksessä tarvittavat teoreettiset perustiedot opiskellaan metsästäjätutkintoon valmentavalla paikallisen riistanhoitoyhdistyksen vuosittain järjestämällä kurssilla. Opintoihin sisältyvät mm. metsästyslain ja asetuksen, metsästystapojen ja lajintunnistuksen opiskelua. Kurssin lopuksi suoritetaan metsästyskortti joka mittaa tietojen riittävän omaksumisen. –  Teoreettisia tietoja ja käytännön neuvoja kannattaa omaksua myös eräkirjallisuudesta ja oppaista joita saa kirjastosta
4. Ammuntataito          
Ammuntataitoa harjoitellaan ja kehitetään säännöllisesti ampumaradalla ja tutustumalla tarkasti oman metsästysaseen ominaisuuksiin. Luonnon ja eläinten elintapojen tuntemus auttavat myös onnistuneeseen riistalaukaukseen jossa riistaeläin saadaan saaliiksi kunnioittavasti ilman turhaa kärsimystä. Metsästäjän on opittava tuntemaan oma ammuntataitonsa ja pyrittävä ampumaan vain oman ammuntataidon mukaisia varmoja riistalaukauksia
5. Riistankäsittelytaito    
Saaliiksi saatu riistaeläin on yleensä suolistettava mahdollisimman pian riistalaukauksen jälkeen. Suolistamisen lisäksi riistankäsittelyyn voivat kuulua riiputtaminen lihan mureutumiseksi, nylkeminen tai kyniminen, riistaeläimen paloittelu ja erilaiset säilömismenetelmät
6. Ruoanlaittotaito
Riistaruoanlaittoon oppii laittamalla ruokaa mahdollisimman paljon itse, kysymällä kokemuksia ja reseptejä muilta metsästäjiltä ja lukemalla riistaruokakirjoja. Riistaeläimiä ei ammuta huvin vuoksi. Tavoitteena on hyödyntää ravinnoksi mahdollisimman suuri osa saaliiksi saadusta riistaeläimestä. Hyvänmakuinen riista-ateria kynttilänvalossa kruunaa metsästyskokemuksen. Tällä tavalla myös kunnioitetaan saaliiksi saatua riistaeläintä
7. Yhteistyö ja muiden huomioon ottaminen
Metsästäessä pyritään ottamaan huomioon muut luonnossa liikkujat ja heidän tarpeensa. Metsästyskokemuksia ja onnistumia jaetaan ja niistä iloitaan yhdessä. Tiedot ja taidot kasvavat myös yhdessä tekemällä ja keskustelemalla
8. Riistanhoitotaito  
Luonnon ja eläinten elintapoja havainnoimalla metsästäjä oppii myös tuntemaan riistaeläinten elinympäristöjä ja ravintotarpeita. Näistä lähtökohdista ja teoreettisen tiedon pohjalta suunnitellaan ja tehdään riistanhoitoa metsästysseuroissa. Riistaeläinten elinympäristöä pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon metsähakkuissa ja sitä voidaan parantaa rakentamalla kosteikkoja, ruokintapaikkoja, perustamalla riistapeltoja ja ruokkimalla ruokinnan tarpeessa olevia lajeja erityisesti talviaikana. Riista tarvitsee lajista riippumatta vaihtelevan suojaisan elinympäristön jossa on ravintoa tarjolla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MITEN PÄÄSEN METSÄLLE                                                                                                                                                                                       Metsästäjätutkinnon suorittaminen   
Metsästäjätutkinnon voi suorittaa ilmoittautumalla metsästäjän tutkintoon paikalliseen, Vetelin riistanhoitoyhdistykseen tai muuhun riistanhoitoyhdistykseen. Tutkintoon sisältyy lyhyt oppikurssi ja kirjallinen koe kysymyksineen ja lajintunnistuksineen. Tutkintoon valmistaudutaan lukemalla metsästäjän opasta (löytyy Vetelin kirjastosta ja voi tilata riistanhoitoyhdistykseltä). Metsästäjätutkintoja järjestetään yleensä keväisin ja loppukesällä. Suoritettuaan metsästäjätutkinnon metsästäjä maksaa vuosittain valtion riistanhoitomaksun (vuonna 2014 35 euroa) jolla saa henkilökohtaisen metsästyskortin.                                                                                          
Jäsenyyden hakeminen metsästysseurasta
Metsästysseura vuokraa metsästysmaita yksityisiltä metsänomistajilta, valtiolta, kunnilta ym. Seuran jäsenenä metsästäjä pääsee metsästämään näille metsästysmaille. On myös mahdollista lunastaa vuosikortti. Metsästysseurassa tehdään yhdessä riistanhoitoa ja edistetään myös muulla tavalla metsästysmahdollisuuksia alueella. Vuonna 2014 liittyminen Vetelin Erä ry:n jäseneksi maksaa 205 euroa. Tämän jälkeen vuosittainen maksu on 25 euroa (2014). Vetelin Erä ry:n jäseneksi pääsevät metsästysmaita vuokraavat maanomistajat ja Vetelissä kolme vuotta hakemushetkeen mennessä asuneet henkilöt. Hakemukseen kirjoitetaan esittely ja kuvaus itsestä ja perustelut siitä miksi haluaa seuran jäseneksi. Hakemus toimitetaan osoitteella Vetelin Erä ry, Heikkiläntie 81, 69730 Veteli.                                                                                                                                                    
Ampuma-aseluvan hakeminen ja metsästysaseen hankkiminen                                                
Oman ampuma-aseen voi hankkia 18 vuotta täyttänyt henkilö. Oma ampuma-ase hankitaan sen pohjalta mitä riistaeläimiä ja miten metsästetään. Alle 18-vuotias voi saada rinnakkaisluvan toisen aseeseen vanhemman suostumuksella. Perusteena ampuma-aseluvan saamiseen on yleensä harrastustoiminta, metsästyskortti ja metsästysseuran jäsenyys. Ampuma- aselupahakemus jätetään poliisilaitokselle ja lupahakemus löytyy ohjeineen osoitteesta www.poliisi.fi. Lisää tietoja www.vetelinera.fi