Jäniksenajokoe

Ajokoe (jäniksenajokoe)

Ajokokeeseen (jäniksenajokoe, AJOK/BEAJ) saavat osallistua Kansainvälisen kenneljärjestön (FCI) ajavien koirien roturyhmään kuuluvat rodut. Käytännössä kokeissa käy Suomen Ajokoirajärjestön ja Suomen Beaglejärjestön alaiset rodut.

Ajokokeita on kehitetty mahdollisimman paljon metsästyksen omaiseksi. Tällä hetkellä ajokokeet ovat yksipäiväisiä. Kun ajokoe pidetään kaksipäiväisenä, kuten esimerkiksi Kilpa-ottelu, niin se järjestetään kahtena peräkkäisenä yhden päivän kokeena. Vuonna 2005 hyväksyttiin ajokokeeseen myös ns. “pitkä koe” eli kahden viikon koe. Tässä pitkässä kokeessa koiranomistaja voi itse valita päivän ja maaston, jolloin ja missä koira suorittaa kokeen.

Ajokokeessa ajokoiralla on hakuaikaa 240 minuuttia. Sen kuluessa ajokoiran pitäisi saada kaksi ajoa koepäivän aikana. Kumpikin ajoerä on 120 minuuttia eli kaksi tuntia. Ajoerän ajoaika lasketaan siten, että 120 minuutista vähennetään kaikki yli viisi minuuttia kestäneet hukat.

Ajokokeessa ajokoira saa ajoajasta enintään 70 pistettä (70 x ajominuuttien määrä: 240). Lisäksi se saa enintään 30 pistettä eri ominaisuuksista (haku, haukku ja ajotaito). Määrätietoinen ja tarmokas, yöjäljellä nopeasti ajoon johtavasta hausta saa korkeimmat pisteet. Haukun tärkein ominaisuus on kuuluvuus. Ajotaidon valtteja ovat ajovarmuus, hyvä estetyöskentely ja ajon etenevyys.

Ajokoira voi saada myös tappiopisteitä: hakulöysyydestä 0-10 ja ajolöysyydestä 0-10. Tappiopisteitä hakulöysyydestä tulee, jos se haukkuu jäniksen yöjäljellä eli haukkuu ennen kuin ajo alkaa. Ajolöysyydestä niitä annetaan, jos ajokoira haukkuu ilman jälkeä, kertaa jo ajamaansa jälkeä tai ajaa takajälkeen. Mikäli tappiopisteisiin johtanut virhe on suuri, voidaan ajokoira sulkea kokeesta.

Ajokoiran suurin pistemäärä voi olla 100. Yksikään ajokoira ei ole koskaan saavuttanut sataa pistettä.

Palkintosijoihin oikeuttavat pisteet

Suuret ajokoirat:

  • 1. palkinto 75
  • 2. palkinto 60
  • 3. palkinto 50

Beaglet ja eestinajokoirat:

  • 1. palkinto 60
  • 2. palkinto 50
  • 3. palkinto 40

Käyttövalionarvon ajokoira saavuttaa ajamalla ajokokeessa neljä ykköspalkintoa vähintään kahden eri koekauden aikana. Kaksi ykköspalkinnoista tulee olla saavutettu paljaan maan kelillä ja myös lumikelillä.

Ajokokeissa ei vahingoiteta ajettavaa riistaeläintä.

Lähde: Suomen kennelliitto