Ohjeita metsästäjille

 

RHYn Hirvenmetsästysohjeistus

 

Vetelin Erä ry:n jäsenet ja muut seuran vuokraamilla mailla metsästävät vieraat,

Metsästäessäsi Vetelin Erä ry:n maanomistajilta vuokraamilla metsäkiinteistöillä ja muilla mailla;

  • Ota huomioon muut kulkijat ja käyttäydy rauhallisesti, harrastuksen luonteen edellyttämällä tavalla
  • Kunnioita luontoa, luontoarvoja ja toisen omaisuutta
  • Älä jätä roskia tai muita jälkiä merkiksi vierailustasi. Vetelin Erä ry:n maanomistajilta vuokraamien metsästysalueiden tulee mielellään olla paremmassa kunnossa metsästysretkesi jäljiltä
  • Metsästäessäsi noudata ehdottomasti metsästyslakia, Suomen Riistakeskuksen ja Vetelin Erä ry:n riistalajikohtaisia metsästysaikoja, rauhoituspäätöksiä ja metsästyskiintiöitä
  • Ennen kuin metsästät, maksa ehdottomasti valtion riistanhoitomaksu joka sisältää metsästäjävakuutuksen tapaturmien varalle ja Vetelin Erä ry:n metsästykseen oikeuttava maksu joka oikeuttaa metsästämään seuran maanomistajilta vuokraamilla kiinteistöillä.
  • Kohtele eläimiä ja muuta luontoon kuuluvaa metsästyksen kaikissa vaiheissa eettisesti kestävällä tavalla kunnioittaen niiden itseisarvoa. Vuosittaiset metsästyskiintiöt ovat lajikohtaisia maksimimääriä eikä niitä ei ole tarkoitettu ammuttavaksi joka vuosi täyteen
  • Ajoneuvon käyttö tulee rajoittaa vain välttämättömään liikkumiseen. Turha ajelu ei kuulu hyviin metsästystapoihin. Kun pysäköit ajoneuvon, huomioi aina muut tienkäyttäjät. Tiet ja liittymät tulee jättää niin, että niitä pitkin on esteetön kulku.

Havaitessasi puutteita näiden sääntöjen noudattamisessa, ilmoita siitä välittömästi Vetelin Erä ry:n johtokunnan jäsenelle.

Vetelin Erä ry

JOHTOKUNTA