Aihearkisto: Yleinen

Hirvikokouksen päätöksiä

Hirvikokouksessa päätettiin metsästyksen järjestelyistä ja maksuista seuraavasti:

Jahdin osallistumismaksut:

 • Nuorten porukka: Lihaosuus 40 EUROA
 • Vanha porukka: Lihaosuus 20 EUROA
 • PolsoSillanpää: Lihaosuus 40 EUROA

Lihaosuus maksetaan seuran tilille jahdin alkuun eli 14.10mennessä. Viestikenttään osallistujan ja porukan nimi. Tilinumero  FI56 5512 0050 0362 19

Hirvijahdin johtajat:

 • Nuorten porukan johtaja: Ville Kalliokoski
 • 1. varaj. Matti Vatka
 • 2. varaj. Pertti Koivisto
 • 3. varaj. Tuomo Hirvi
 • 4. varaj. Harri Hotakainen
 • Vanhojen porukan johtaja: Jukka Torppa
 • 1. varaj. Erik Eklund
 • 2. varaj. Juha Mansikka-aho
 • 3. varaj. Risto Pakkala
 • 4. varaj. Seppo Leponiemi
 • Polso-Sillanpää johtaja: Hannu Marttila
 • 1. varaj. Ari Kupari
 • 2. varaj. Jari Torppa
 • 3. varaj. Carita Marttila

Jahtiaika: 14.10-10.12. Aloituspuolet: nuoret Pilvilampi (majan alkusiivous), vanhat Kivivesi (majan loppusiivous).

Koirien harjoittaminen omalla alueella 9.10. alkaen, vaihtopäivä tiistai.

Valkohäntäpeurakokouksen päätöksiä

Valkohäntäpeuralupia myönnetty seuralle yht. kaksi kappaletta. Jahti päätettiin järjestää seuruejahtina. Jahtiajaksi päätettiin aika, jolloin koiraa saa käyttää, eli 30.9.2023-15.2.2024.

Kokous valitsi jahdin johtajaksi Jari Lassilan, 1. varalle Jukka Torppa, 2. Pertti Koivisto, 3. Tuomo Hirvi, 4. Sam Luhtasela.

Ilmoittautumisaikaa päätettiin jatkaa syyskuun 15pv. saakka.

Hirvi- ja valkohäntäpeurajahdin järjestäytymiskokoukset

Jahtimajalla keskiviikkona 30.8. klo 18 valkohäntäpeurajahdin ja klo 19 hirvijahdin järjestäytymiskokoukset. Käsitellään jahdin järjestelyihin liittyvät asiat.

Mukaan haluavat paikalle. Jos et pääse osallistumaan kokoukseen mutta haluat jahtiin, ilmoittaudu ennen kokousta jahtipäälliköille.

Nuoret: Ville Kalliokoski
+358405961994

Vanhat: Jukka Torppa
+358400535882

Polsolaiset: Hannu Marttila
+358442845965

Valkohäntäpeuran jahtiin haluavat paikalle tai ilmoittautuminen sähköpostilla sihteeri@vetelinera.fi

Tervetuloa!

Kesäkokouksen päätöksiä

Vetelin Erä päätti metsästyksen järjestelyistä kesäkokouksessa saaliskiintiöiden osalta Kauris: seurakohtainen kiintiö 30 kaurista (ml. kevätpukkijahti). Kaatoilmoitus omariistaan sekä seuran sihteerille. Jäsenkohtainen saaliskiintiö:
Teeri: 5 kpl, urosmetso: 1 kpl, pyy: ei kiintiötä, koppelo, riekko, fasaani ja peltopyy on rauhoitettu kokonaan.
Kyläaukio (VT13-Heikkiläntie-Räyringintie) on rauhoitettu metsästykseltä, poislukien pienpetojen loukkupyynti sekä rusakkojahti. Polsonnevan kytömaa on rauhoitettu kauriin pyynniltä.

Jäsenkortit ovat lunastettavissa KoneSportista käteisellä tai tilisiirtona maksamalla seuran tilille. Vieraskortit (päiväkortti) ja vuosikortit lunastettavissa myös KoneSportista tai tilisiirtona seuran tilille. Maksussa tilille mainittava vieraan nimi ja jahtipäivä(t). Vieras metsästää isännän kiintiöstä. Vieras-/vuosikorttilaisille ei lajikohtaisia rajoituksia. Vuosikorttilaisella yhdistyksen jäsenen mukainen kiintiöoikeus. Seuran jäsenen mukana pienpetoja metsästävä henkilö ei tarvitse vieraskorttia.

Kokouksessa palkittiin myös pienpetojen ja varislintujen pyyntikampanjassa menestyneet.

Lintuinfluenssan vuoksi jäseniä pyydetään seuraamaan aktiivisesti Ruokaviraston, Riistakeskuksen sekä Metsästäjäliiton ohjeistusta taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Polsonnevan kytömaan rauhoitusalue kauriilta.

Talvikokouksen päätöksiä

Talvikokous kokoontui 15.3.2023 Jahtimajalla. Kokous päätti yksimielisesti Vetelin Erän puheenjohtajana jatkavan Juha Mansikka-aho ja sihteerinä Miika Pajukangas. Johtokunta jatkaa viimevuotisessa kokoonpanossa lisänä Johtokuntaan valittu Ida Lindholm.

Kokouksessa käytiin läpi ylijäämäinen vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelma- ja talousarvio. Kokous vahvisti vuonna 2023 kerättäviksi maksuiksi samat kuin edellisvuonna:

Jäsenmaksu 45e (yli 75-vuotiaat vapautettu), maanomistajat 25e, liittymismaksu 400e, uudelleenliittyjät 200e.

Vierasmaksuista päätettiin: Vuosikortti 120e, päiväkortti 20e. Pienpetopyynti yhdistyksen jäsenen kanssa maksutonta. Vieraskortilla pyytävälle ei saaliskohtaisia rajoituksia, pyytää yhdistyksen jäsenen saaliskiintiöstä. Vuosikorttilainen saa yhdistyksen jäsenen suuruisen saaliskiintiön. Alle 15-vuotias yhdistykseen kuuluvan huoltajan kanssa ei tarvitse päiväkorttia, metsästää huoltajan saaliskiintiöstä.

Kokouksessa palkittiin valioituneiden koirien omistajat:

Harapakan Kaisa om. Tanja ja Tuomo Hirvi, Harapakan Kajo om. Miska Järvelä, Jolopin Eca om. Pertti Koivisto.

Valioituneiden koirien palkitseminen. Omistajat Pertti Koivisto, Tanja Hirvi ja Miska Järvelä.

Ohjeena vuokra-alueista

Metsästyskauden ollessa para-aikaa käynnissä, ohjeena vuokra-alueiden näkyville saamiseen.
Vetelin Erän vuokra-alueet saat näkyviin OmaRiistassa ja samalla tunnuksella myös yleisimmissä metsästyssovelluksissa aluetunnuksella 52AM5V7Z76. Ohessa myös kartta ilman suurennusmahdollisuutta.


Vuokra-alueita 20 103 ha.


Valkohäntäpeurajahdin järjestätymiskokouksen v. 22 päätöksiä

Valkohäntäpeuralupia myönnetty seuralle yht. kaksi kappaletta. Jahti päätettiin järjestää seuruejahtina. Jahtiajaksi päätettiin aika, jolloin koiraa saa käyttää, eli 24.9.2022-15.2.2023.

Kokous valitsi jahdin johtajaksi Jari Lassilan, 1. varajohtaja Jukka Torppa, 2. Tuomo Hirvi, 3. Risto Pakkala, 4. Oska Torppa.